Peijaiskäristyksen jako

Peijaiskäristyksen jako la 28.11.2020 klo 12-14 nylkyvajalla.
Kysy sihteeriltä tarkempaa tietoa, 040 7227267.
Maanvuokraajat ja jäsenet perheineen tervetuloa hakemaan rasia käristystä.

Hirvenliha tiedote

Seuran peijaisissa on perinteisesti myyty hirven lihaa huutokaupalla. Lihat myydään nyt korona-aikana maanomistajille ja jäsenille puseissa, joissa on luulihaa, jauhelihaa ja arvolihaa, kuten paistia. Ota yhteyttä sihteeriin p. 040 722 7267, jolta saat tarkempaa tietoa asiasta.

Kesäkokous 13.08.2020

Pohjois-Sallan Erä ry kesäkokous torstaina 13.08.2020 klo 19.00 Saijapirillä.
Asia: Kesäkokousasiat ja hirvenmetsästyssääntömuutos
Johtokunta

Ampumaharjoitukset 2020

Tiedoksi!

Johtokunta on käsitellyt asiaa ammunnanvalvojien aloitteesta ja päättänyt, että Pohjois-Sallan Erä ei järjestä koronatilanteen vuoksi heinäkuun ampumaharjoituksia tänä vuonna. Perusteluja ovat valtioneuvoston päätös, jonka mukaan tänä vuonna päättyvän ampumasuorituksen voimassaoloaikaa on jatkettu ensi vuoden loppuun. Harjoituksen järjestäminen myös vaatisi erityisjärjestelyjä.

On tärkeintä huolehtia sekä jäsenten, että muiden henkilöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Tällä järjestelyllä vähennetään kontaktien määrää ja siten tartuntavaaraa.

Vuosittaista pakollista ampumaharjoitusta ampumaradalla seuran harjoituksissa ei tänä vuonna vaadita. Suosittelemme, että itse kukin harjoittelee ampumista omatoimisesti.


Johtokunta

Talkoot 13.06.2020

Nylkyvajatalkoot la 13.06.2020 klo 09.00.
Mm. maalausta, siivousta, raivausta, puuntekoa.
Mukaan voi ottaa pensseleitä, moottorisahan, raivaussahan yms.

Hirvenpyyntiin 2020 ilmoittautuminen

Hirvenpyyntiin 2020 ilmoittautuminen tulee tehdä 15.01.2020 mennessä. Voit ilmoittautua tästä tai sitten Saariniemen Jannelle sähköpostitse tai tekstiviestillä. Alla tiedot, mitä viestistä tulee selvitä.

1. Ilmoita nimesi, porukkasi ja alue ja vara-alue.
2. Vastatkaa kahteen seuraavaan kysymykseen (A ja B).

Jokainen on itse vastuussa vastauksestaan tai vastaamattomuudestaan, jos myöhemmin tulee kyselyitä asiasta (Riistakeskus on tehnyt pistotarkastuksia vuosien varrella).

Kysymykset on suoraan Metsähallituksen lupahakemuksesta.

A. Kuuluuko ampuja jäsenenä muuhun hirveä metsästävään seuraan/seurueeseen, joka hakee pyyntilupaa? Vastaa tähän kyllä tai ei! Jos vastaat kysykymseen kyllä, niin ilmoita: Muun seuran nimi ja rhy:n alue.
B. Metsästääkö ampuja hirveä muussa seurassa/seurueessa tulevana metsästyskautena? Vastaa tähän kyllä tai ei!

Vastaukset: saariniemi.janne@gmail.com | 040 833 5086

Hirvipeijaiset

Hirvipeijaiset lauantaina 21.09.2019 klo 12-14 Sallatunturin koululla.

Hivenlihan huutokauppa n. klo 14.

Maanvuokraajat ja jäsenet perheineen tervetuloa!

Peijaiset la 27.10.2018 klo 12-15.

Pohjois-Sallan ry peijaiset lauantaina 27.10.2018 klo 12-15 Sallan koulukeskuksen ruokalassa.
Maanomistajat ja jäsenet perheineen tervetuloa!
Hirvenlihan huutokauppa n. klo 14.30.

Johtokunta

Kaikki ladattu