Ampumaharjoitukset 2020

Tiedoksi!

Johtokunta on käsitellyt asiaa ammunnanvalvojien aloitteesta ja päättänyt, että Pohjois-Sallan Erä ei järjestä koronatilanteen vuoksi heinäkuun ampumaharjoituksia tänä vuonna. Perusteluja ovat valtioneuvoston päätös, jonka mukaan tänä vuonna päättyvän ampumasuorituksen voimassaoloaikaa on jatkettu ensi vuoden loppuun. Harjoituksen järjestäminen myös vaatisi erityisjärjestelyjä.

On tärkeintä huolehtia sekä jäsenten, että muiden henkilöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Tällä järjestelyllä vähennetään kontaktien määrää ja siten tartuntavaaraa.

Vuosittaista pakollista ampumaharjoitusta ampumaradalla seuran harjoituksissa ei tänä vuonna vaadita. Suosittelemme, että itse kukin harjoittelee ampumista omatoimisesti.


Johtokunta