Karhulupa

Seuran jäsen voi ostaa enintään neljälle vieraalleen karhunpyyntiluvan hintaan 30€/kausi ja kaadosta peritään tämän lisäksi 100€. Lupa-aika alkaa hirvenpyynnin ensimmäisen pyyntijakson jälkeen 21.9.2019 ja jatkuu siitä kauden loppuun.

Seuran vuokra-alueen sisällä olevilla valtionmailla voi Sallan kuntalainen metsästää vapaan metsästysoikeuden perusteella, muilla pitää näille alueille olla erikseen valtionmaan lupa.