Pienpeto

Seuran jäsen saa metsästää pienpetoja metsästysaikojen ja säädösten puitteissa.

Ulkopuoliselle voi seuran luvanmyyjä antaa maksuttoman pienpetojen metsästysluvan.

Kaikki saaliit tulee ilmoittaa seuran sihteerille. Ne osallistuvat seuran jäsenten välisiin pienpetokilpailuihin, joista seura maksaa palkinnon ja erikseen korvauksen pyyntikuluista.