Hirvi

Seuran jäsen voi ilmoittautua hirviseurueeseen. Se tapahtuu seuran sivuilla olevalla lomakkeella tai sähköpostilla, pääsääntöisesti neljän pyytäjän lihanjakoseurueittain vuosittain tammikuun 15 päivään mennessä. Vaatimuksena on, että jäsen täyttää seuran päättämät ehdot:

  1. Ampujana metsästykseen osallistuvalla jäsenellä tulee olla suoritettuna voimassa oleva ampumakoe ja seuran vuosittain vaatima harjoitus. Ajajana tai muuna apulaisena voi olla seuran jäsen ja A- johtajan luvalla ulkopuolinen henkilö.
  2. Jäsenellä on oltava edellisen metsästysvuoden kesäkokouksen päättämä määrä toimintapisteitä. Toimintapisteitä voi kartuttaa osallistumalla seuran toimintaan ajanjaksolla 01.08.-31.07.
  3. Päästäkseen mukaan, on seurueen jäsenen vuokrattava seuralle omistamansa seuran toiminta-alueella sijaitsevat kaikki hirvenpyyntialueiksi sopivat alueet hirvenpyyntiin ilmoittautumiseen mennessä.

Seurueen kutsuma vieras metsästäjä voi tulla mukaan, jos hän täyttää seuran hirvenmetsästyssäännössä kuvatut ehdot. Seura perii vieraalta maksun kultakin metsästyspäivältä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta Hirvenmetsästysääntö.

Riistakeskus