Rauhoitukset

Rauhoitukset metsästysvuodelle 2016 – 2017

Metsästysajat seuran alueella:

  • eläimet kauris
  • Saijalla vaaranlenkin sisäpuoli rauhoitetaan pienriistan ja hirvenpyynniltä, hirven ajaminen ja pienpetojen pyynti ilman ampuma-asetta sallittu
  • Kuolajoensuusta Autiokosken niskalle on rauhoitettu alue, pienpetojen pyynti ilman ampuma-asetta sallittu
  • Kotalan Särkiaavalle menevä viljelystie – Särkioja – Lepistöntien rajaamalla alueella rauhoitetaan metsäkanalinnut ja jänis
  • Särkelänjärven länsiranta Paiseojan ja Järvenpäänojan väliltä rauhoitetaan