Rauhoitukset

Rauhoitukset metsästysvuodelle 2022 – 2023

  • Saijalla vaaranlenkin sisäpuoli rauhoitetaan pienriistan ja hirvenpyynniltä, hirven ajaminen ja pienpetojen pyynti ilman ampuma-asetta sallittu. Lopetuslaukauksen ampuminen sallittu.
  • Kuolajoensuusta Autiokosken niskalle on rauhoitettu alue, pienpetojen pyynti ilman ampuma-asetta sallittu
  • Kotalan Särkiaavalle menevä viljelystie – Särkioja – Lepistöntien rajaamalla alueella rauhoitetaan metsäkanalinnut ja jänis
  • Särkelänjärven länsiranta, rannanpuoleinen vesialue Paiseojan ja Järvenpäänojan väliltä rauhoitetaan
  • Kauko Kalliaisen perikunnan kotipalsta rauhoitetaan Sahtikummun jängän laitaan