Pohjois-Sallan Erän hirvipeijaiset järjestettiin 28.10.2017

Pohjois-Sallan Erän hirvipeijaiset järjestettiin 28.10.2017 klo 12-15 Sallan koulukeskuksen ruokalassa ja lihan huutokauppa jäsenille oli klo 14. Peijaisissa kävi n. 175 ruokailijaa ja järjestelyt saivat kiitosta.
Kiitokset vielä kaikille hirvipeijaisten järjestelyihin osallistuneille.
Lihan leikkuuseen osallistui 32 hlöä. Porrastetulla aikataululla saatiin hommat hoidettua sujuvasti.
Perunan kuorintaan osallistui 12 hlöä.
Peijaisten järjestely vastuu kuului tänä vuonna Haukkala-Kotala-Saija alueen porukoille:
Peijaispäivän järjestelyyn osallistui noin 20 hlöä. Oli mahtava nähdä että Peijaisten järjestelyihin osallistui myös muiden hirvipyyntialueiden jäseniä.
Erityinen kiitos Astalle ja Railille, jotka olivat koko pitkän päivän paikan päällä.
Kiitokset Johannalle arpajaisten järjestämisestä.
 
t: Marko ja Antti aluejohtajat

Hirvi peijaisten lihanleikkuu talkoot 20.10.2017 klo 17

Hirvi peijaisten lihanleikkuu talkoot 20.10.2017 klo 17 seuran nylkyvajalla. Jokaisesta hirvenpyyntipurukasta pitää ainakin 1 jäsen neljänhengen porukasta tulla lihanleikkuu talkoisiin tai perunankuorinta talkoisiin 27.10.2017 (tarkka aika ei vielä tiedossa) n. 10 hlöä.

Tarkoitus jakaa lihanleikkuu porukka 3 osaan:

1. Raakapaloittelu porukka klo 15-17 (4-5 hlöä) Porukka kasassa.

2. Käristyksen leikkuu ja jauheliha teko sekä pakkaus porukka klo 17-19 (10-15 hlö)

3. Siivous porukka 19-21 (4 hklö) Tämän porukan kasaa Antti Ovaskainen.

Terveisin Marko

Hirvenpyynti 2017 alkaa 1.9. ja keskeytyy 15.9. pvän jälkeen

Pohjois-Sallan Erän hirven pyynti alkaa 1.9.2017 ja pyynti keskeytyy 15.9.2017 pvän jälkeen. Pyynti jatkuu 14.10.2017 ja päättyy 31.12.2017.

Hirvenpyynti on kiellettyä kiimarauhoituksen ajan eli 16.9.-13.10.2017.

Linkki riista.fi metsästysajat sivulle

Hirvenpyynti aloitetaan 1.9.2017 jakohirvien pyynnillä, kukin omilla alueillaan aluejohtajien johtamana.

Peijais- ja seuranhirvien pyynti aloitetaan 14.10.2017 nylkyvajalla klo 8.00 ja pyyntiä jatketaan niin kauan kuin tarvittava määrä on saatu ja A-johtaja ilmoittaa lopettamisesta.

Kaato- ja hirvihavaintotiedot toimitetaan Oma riista palvelun kautta. Sieltä löydät myös ajankohtaiset hirvenpyyntikartat.

Metsästysseura suosittelee lataamaan puhelimeen Oma riista sovelluksen.
Mobiilisovellus mahdollistaa saalistietojen helppoon, nopeaan ja tarkkaan kirjaamiseen maastosta.
Sovelluksessa on sähköinen metsästyskortti, joka on yhtäpätevä kuin paperinenkin.

Ohjeita Oma riistan käyttöön

Hirvenpyynnin aloituspalaveri pidettiin torstaina 31.08.2017 klo 18.00 seuran nylkyvajalla.

Pohjois-Sallan Erä Ry mestaruus ammuntakilpailut 4.8.2017

Seuran mestaruus ammuntakilpailut pidettiin Iso-aavan ampumaradalla 4.8.2017 klo 17:00

Mestaruuskisoissa lajina taukohirvi. Kisoihin osallistui 9 seuran jäsentä, enemmänkin olisi kisailemaan mahtunut.
Mestaruuden voitti Pertti Saariniemi tuloksella 65p. ja toiseksi tuli Jouni Schroderus 63p. sekä jaettu kolmas tila Jari Saariniemi ja Aku Lindsröm 59p. Onneksi olkoon mitali nelikolle.

Iso kiitos myös kisojen järjestäjille.

Riistakolmio kesälaskenta 2017

PSE:n riistakolmio on laskettu 29.7.2017, kolmion tulos oli jälleen puhdas nolla ei havaintoja. 🙁
Sallassa riistakolmioista on laskettu 11.8. mennessä 27 kolmiota.
Metsoja on 3,6 kpl / km^2,  -5% vähemmän kuin viime vuonna.
Teerikanta on 1,6 kpl /km^2, -18% vähemmän.
Riekkokanta 0,5 kpl/km^2,  jopa -55% vähemmän.
Pyy kanta 1,1 kpl /km^2.

Tarkemmin asiaan voi tutustua osoitteessa https://riistakolmiot.fi/raportit/kesalaskenta-2017/

Pohjois-Sallan Erän harjoitusammunnat

Seuran harjoitusammunnat alkavat 8.7.2017 klo 17 Isoaavan ampumaradalla ja jatkuvat joka perjantaina heinakuun ajan.
Kaikkien hirvimetsälle ampujiksi aikovien on käytävä ainakin kerran harjoituksissa. Harjoituksen voi suoritta myös muualla (kirjallinen todistus, josta ilmenee laukausten määrä)

Harjoituksissa ammuntaan hirvitauluun vähintään 8 laukausta hirviaseella ampujan valinnan mukaan (seisova hirvi, juokseva hirvi tai taukohirvi).

Hirvilaskennan tulos

Pohjois-Sallan Erän hirvenpyytäjät suorittivat hirvien talvilaskennan tammikuun 21 – 22. päivä. Laskenta tehtiin nyt kahdeksannen kerran. Havainnot tehtiin hiihtäen tai moottorikelkalla talviteitä tai muita sopivia uria pitkin kulkemalla. Laskennassa oli mukana kaksikymmentäkolme jäsentä ja seuran alue käytiin läpi hyvin kattavasti.

Alla on kaaviokuva Pohjois-Sallan Erän hirvikannan kehityksestä vuosilta 2007 – 2016/2017 vuoden vaihde. Talvilaskennat aloitettiin vuonna 2009 ja sitä edeltävät kaksi vuotta on muilla tavoin arvioitu.

Hirvikanta laski tasaisesti 2007 – 2011. Kanta nousi hiukan vuonna 2012 ja laski jälleen suurempien kaatomäärien seurauksena noin puoleen siitä, mistä kannan leikkaus aloitettiin syksyllä 2007. Tänä vuonna laskenta näyttää hienoista kannan nousua joka saattaa selittyä vastaavasti pienemmällä kaatomäärällä.

Tämän laskennan perusteella voi seuran tavoite  ensi syksyn lupamäärissä olla sama kuin viime vuonna. Tarkempia ohjeita saadaan keväällä riistanhoitaoyhdistyksen verotussuunnitelmasta. Riistantutkimuksen arvio kannasta voi olla ratkaisevan tärkeä suunnitelmaa laadittaessa.

Havaintojen tallennnus oma-riista järjestelmän avulla oli käytössä viime vuonna ensimmäistä kertaa. Ensi vuonna se osataan paremmin ja saamme havainnot tarkemmin kirjattua. Järjestelmän avulla saatanee hyvinkin kattavan tieto kannan kehityksestä. Voi olla, että tällaista laskentaa ei enää järjestetä, jos muilla keinoilla saadaan riittävän hyvä hirvikannan määritys.

Suuri kiitos kaikille niille, jotka ovat vuosien varrella tähän työhön osallistuneet!

PSEhirvitalvikanta2017

Poronhoitotyöt menossa metsästysseuran alueella tällä viikolla.

Kaikki metsästäjät ja varsinkin koiralla pyytävät huomioikaan porohoitotyöt.

5.10.2016 poroja on haettu Tarpomo-oiva, Kunigastolppan aidan seudulla

6.10.2016 poroja on haettu Aukianselän poroaidan seudulla.

7.10.2016 poroja haetaan Kotalan seudusta Matsokka, Hilpanmaa, Rovanuppa, Pulkkaviita jne.

8.10.2016 haku jatkuu Sarasaaren seudulle.

Poroja on jo aidoissa K-tolpalla ja Aukiassaselässä.

Kaikki ladattu