Metsästysvuoden (1.8. – 31.7.) toimintapisteiden määräytymisperusteet.

  • hirviseurueeseen pääsemiseksi vaaditaan vähintään 30 p
  • voimassa oleva vuokrasopimus 1p/alkava 10 hehtaaria, enintään 25 p
  • seuran käytössä oleva metsästyskortti 5 p
  • luvan hakuaikana voimassa ja seuran käytössä oleva ampumasuoritus 15 p
  • hirvenpyyntialueen johtajana toimiminen 15 p
  • riistakolmion laskenta 10 p/osallistuja
  • seuran, tai RHY:n talkoot, haukkukokeen maasto-opastus, ampumaharjoitus tai ampumasuorituksen uusiminen (ilmoitusvelvollisuus), kukin 5 p
  • nuolukivien metsään vienti 2 kiveä ja riistapellon teko 10 aaria, 5 p kummastakin
  • talkoo-, riistanhoito- ja riistalaskentavastaavana ja johtokunnan jäsenenä toimiminen 10 p/kausi
  • seuran ja RHY:n yleisiin kokouksiin osallistuminen 3p/kokous

Pistetiedot tulee olla ilmoitettuna seuralle tulevan metsätysvuoden 2. elokuuta mennessä, jotta ne voidaan hyväksyä.