full screen background image

RHY:n vuosikokous

Rhy:n vuosikokous pidetään valtuustosalissa 17.2.2016 klo 18.00 alkaen. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17.00.

Hirven pyyntiin ilmoittautuminen 15.01.2016 mennessä.

Hirvenpyyntiin ilmoittautumisen tulee tapahtua 15.01.2016 mennessä Irenelle (metsastyksenjohtaja@pohjoissallanera.fi tai puhelimitse 040-722 7267). Sinun tulee vastata seuraaviin kohtiin! 1. Ilmoita nimesi ja alue, minne haluat pyyntiin. 2. Ilmoita porukkasi, jos jo tiedät sen. 3. Ilmoita halukkuutesi aluejohtajaksi ja mikä alue. 4. Kuulutko muuhun/oletko jäsen jossakin muussa metsästysseurassa tai seurueessa? Jos olet, missä? 5. Metsästätkö hirveä muussa

Hirvilaskenta

Hirvilaskenta on suoritettu. Laskentaan osallistui 21 henkilöä. Säät eivät pitkien pakkasten vuoksi olleet suosiollisia, eikä sen vuoksi saatu kaikkia alueita lasketuksi. Tulos vastannee kuitenkin riittävällä tarkkuudella kannan tilannetta ja suunta on selvä: Kaatomäärän kasvaessa on kanta laskenut. Edellisen vuoden kaadoissa ovat mukana kaikki seuran kaatolupaan liittyvät kaadot: yksityismaiden, Suoltijoen ja Joutsenaavan – Kaita-aavan alueelta kaadetut

Riistakamerat

Riistakamerat olivat syksyllä käytössä. Maastossa oli kolme kameraa, joista kaksi oli Muotkaselässä ja yksi Haukkalassa. Yhtään supia ei kuviin saatu. Toivoisimmekin jäsenistöltä tietoja supikoirien lumijäljistä, jotta saisimme konkreettisia todisteita alueella asustavista supikoirista. Yllä oleva kuva on otettu yhdellä maastossa olleella kameralla. Viime yöltä kameran kuva Pulkkaviidasta  

Hirvenhaukkukokeet 07.11.2015 seuran alueella.

Seura järjestää hirvenhaukkukokeet lauantaina 7.11.2015 yhdessä Kerän metsätysseuran kanssa. Kokeisiin on ilmoittautunut 4 koiraa. Kokeet järjestetään 2kpl PSE:n ja 2kpl Kerän maastoissa. Pohjois-Sallan Erän koemaastot ovat Kotala-Naruskantie-Tenniö-Valtakunnan raja sekä Tenniö-Naruskajoki-Politimavaara-Valtakunnan raja. Lisätietoja koemaastoista antaa Jouni Schroderus 0400 424 252

Peijaistalkoot

Lihanleikkuu- / perunankuorimatalkoot pidetään perjantaina 02.10 klo 17.00 alkaen. Jokaisesta seurueesta tulee vähintään yhden jäsenen osallistua peijaisiin liittyviin talkoisiin. Lisätietoja antaa peijaisisäntä Tatu Vaarala

Metsästysaiheisia valokuvia kotisivulle

Tarvittaisiin metsästysaiheisia valokuvia Pohjois-Sallan Erän kotisivuille. Laittakaa muutamia parhaita valokuvianne tulemaan sähköpostitse kotisivu@pohjoissallanera.fi. Muistakaa kysyä lupa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä, että kuvan voi julkaista seuran internettisivuilla.

Peijaiset

Peijaiset järjestetään  4.10 kello 12.00 alkaen  Kotalan koululla. Lihahuutokauppa alkaa klo 14.00. Peijaispäälikkönä toimii Tatu Vaarala. Jokaisesta seurueesta tulee vähintään yhden jäsenen osallistua peijaistalkoisiin.

Hirven pyynti lähestyy

Hirven pyynti alkaa kokoontumisella lauantaina 26.9.2015  klo 8:00 seuran nylkyvajalle. Erkki Yrjänheikki toimii metsästyksenjohtajana ja pyydetään seuran hirviä (5 aikuista ja 3 vasaa) aloitus vkon loppu. Hirvenpyyntiin osallistujilta tarkistetaan kaikki tarvittavat lupapaperit (metsästyskortit, ampumasuoritukset, aseen kantoluvat yms). Muistakaan myös oikea pukeutuminen hirven pyyntiin. Laki jo velvoittaa pukeutumaan oransseihin turvavaatteisiin: Päähine ja liivi tai takki. Seuran kotisivuille on kerätty ohjeita hirven pyytäjille. Maltillisia

Metsästysseuran jäsenet tarkistakaa yhteystietonne

Pohjois-Sallan erän jäsenet tarkistakaa, että seuralla on teistä ajantasaiset yhteystiedot (sähköposti, puhelinnro, osoite). Monella on puutteita tiedoista. Ilmoittakaa päivitetyt tiedot metsästyksenjohtajalla Irene Schroderukselle mieluiten sähköpostitse (irene.schroderus@gmail.com).