full screen background image

Majavien pesälaskennat syksylle

Ensi syksynä on taas aika tehdä majavien pesälaskennat, ohessa ohjeet. Olisi tärkeää saada mahdollisimman kattava laskenta ja lajinmääritykset lastunäytteistä (ks.ohje: Majavalaskennat 2016_27062016), koska kanadanmajava levittäytyy kohti länttä ja siten uhkaa levitä euroopanmajavan levinneisyysalueelle. Tärkeää on myös saada tieto niistä alueista, jotka on inventoitu, mutta joissa majavia ei vielä ole. Lapista tarvittaisiin nyt erityisen kipeästi laskentatuloksia,

Hirvieläinten näivetystautia ensimmäistä kertaa Euroopassa

Tiedoksi oheinen Eviran informaatio hirvieläinten näivetystaudista (CWD), jota on tavattu tänä keväänä ja alkukesästä Norjassa (yhdessä tunturipeurassa ja kahdessa hirvessä). Vaikka tautia ei ole maassamme todettu, on Eviran mukaan kuitenkin syytä valpastua asian suhteen. Mikäli oheisessa kirjeessä kuvailtuja oireita havaitaan yli vuoden ikäisissä hirvissä, poroissa tai metsäkauriissa, tai eläimiä löytyy kuolleena maastosta, on syytä ottaa

Riistakolmio

Seuran riistakolmio on laskettu 29.7.2016. Tulos on nolla, koska havaintoja ei ole. Sallassa on laskettu ja kirjattu 3.8. mennessä 31 kolmiota. Metsoja on 3,2 kappaletta neliökilometrillä, eli 33 % vähemmän kuin viime vuonna. Teerikanta on laskenut 62 %. Riekkokanta on pysynyt hyvin alhaisena ja pyykanta on laskenut 93 % edellisestä vuodesta. Tarkemmin asiaan voi tutustua

Pohjois-Sallan erän kohdistusammunnat

Pohjois-Sallan erä järjestää jäsenilleen aseen  kohdistusammunnat Isoaavan ampumaradalla  keskiviikkona 22.6.2016 klo 17 alkaen.

Talven riistakolmiolaskenta 2016

Talven riistakolmio 2016 on kierretty 5.3.2016. Havainnoissa runsaasti pienriistan jälkiä, mm. kettuja ja jäniksiä. Metsäkanalinnuista ei näköhavaintoja, mutta parit teeren jäljet sentään löytyi. Puolen kymmenet hirven jäljetkin olivat kolmion reitin ylittäneet. Terveisin riistakolmiovastaava.

Seuran talvikokous 28.2.2016

Pohjois-Sallan erä ry:n talvikokous pidetään Kotalan koululla 28.02.2016 klo 12.00 -> Aiheena normaalien talvikokousasioiden lisäksi korjauspäätös majan myyntiin ja hirvisäännön muutos.

RHY:n vuosikokous

Rhy:n vuosikokous pidetään valtuustosalissa 17.2.2016 klo 18.00 alkaen. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 17.00.

Hirven pyyntiin ilmoittautuminen 15.01.2016 mennessä.

Hirvenpyyntiin ilmoittautumisen tulee tapahtua 15.01.2016 mennessä Irenelle (metsastyksenjohtaja@pohjoissallanera.fi tai puhelimitse 040-722 7267). Sinun tulee vastata seuraaviin kohtiin! 1. Ilmoita nimesi ja alue, minne haluat pyyntiin. 2. Ilmoita porukkasi, jos jo tiedät sen. 3. Ilmoita halukkuutesi aluejohtajaksi ja mikä alue. 4. Kuulutko muuhun/oletko jäsen jossakin muussa metsästysseurassa tai seurueessa? Jos olet, missä? 5. Metsästätkö hirveä muussa

Hirvilaskenta

Hirvilaskenta on suoritettu. Laskentaan osallistui 21 henkilöä. Säät eivät pitkien pakkasten vuoksi olleet suosiollisia, eikä sen vuoksi saatu kaikkia alueita lasketuksi. Tulos vastannee kuitenkin riittävällä tarkkuudella kannan tilannetta ja suunta on selvä: Kaatomäärän kasvaessa on kanta laskenut. Edellisen vuoden kaadoissa ovat mukana kaikki seuran kaatolupaan liittyvät kaadot: yksityismaiden, Suoltijoen ja Joutsenaavan – Kaita-aavan alueelta kaadetut

Riistakamerat

Riistakamerat olivat syksyllä käytössä. Maastossa oli kolme kameraa, joista kaksi oli Muotkaselässä ja yksi Haukkalassa. Yhtään supia ei kuviin saatu. Toivoisimmekin jäsenistöltä tietoja supikoirien lumijäljistä, jotta saisimme konkreettisia todisteita alueella asustavista supikoirista. Yllä oleva kuva on otettu yhdellä maastossa olleella kameralla. Viime yöltä kameran kuva Pulkkaviidasta